VETINO Aesculap Pardubice
CZ
menu

DROBNÍ SAVCI

Na našem pracovišti jsme schopni profesionálně ošetřit a léčit drobné savce.

Základem je prevence, proto nabízíme majitelům drobných savců preventivní prohlídky, vakcinaci/ čipování králíků a fretek, vstupní prohlídku po pořízení nového domácího mazlíčka. Dále poskytujeme parazitologické vyšetření srsti i trusu a drobná ošetření jako krácení drápků a určení pohlaví.

Přímo na klinice jsme schopni pacientům odebrat krev (v inhalační anestezii) a zajistit dále základní hematologické a biochemické vyšetření krve, poskytnout podpůrnou infuzní terapii a nutnou medikaci, hospitalizaci, provést základní vyšetření moči, mykologické kultivace, bakteriální kultivace, odběr vzorků na cytologii. Stomatologické ošetření u drobných savců probíhá v inhalační anestezii, zajištujeme korekce okluze, extrakce řezáků.

V oblasti chirurgie poskytujeme preventivní kastrace samců i samic drobných savců. Dále odstranění novotvarů, ovariálních cyst u samic morčat, řešení obstipátů/ trichobezoárů v gastrointestinálním traktu herbivorních savců, vyjmutí cizích těles či močových kamenů.

Chirurgie u drobných savců nevyžaduje hladovku před samotným zákrokem. Pacient je u nás umístěn v hospitalizačním boxu s přístupem k vodě a senu/granulím, součástí ošetření je stabilizace a podpůrná terapie, termoregulace během zákroku a po něm, používáme šetrnou inhalační anestezii. Pokud je třeba, pacienty asistovaně dokrmujeme a sledujeme vyprazdňování.

Je-li to nezbytně nutné zajišťujeme referování na specializovanou kliniku pro drobné savce v Brně.