VETINO Aesculap Pardubice
CZ
menu

INTERNÍ MEDICÍNA

Vnitřní lékařství (také interní medicína) je jeden ze základních oborů klinické medicíny. Zabývá se diagnózou a převážně nechirurgickou léčbou onemocnění vnitřních orgánů.

Z oborů interní medicíny se nejvíce věnujeme gastroenterologii, urologii, respiračnímu systému, endokrinologii, kardiologii a dermatologii.

Vzhledem k přístrojovému vybavení kliniky, máme možnost v rámci diagnostiky, provést rychle potřebná vyšetření. K dispozici máme jeden z nejmodernějších přístrojů na biochemické a hematologické vyšetření krve. Dále nabízíme vyšetření pomocí ultrazvuku či rentgenu a další potřebná vyšetření jako je třeba endoskopie. V případě nutnosti spolupracujeme s řadou specialistů a pokud je potřeba, nabízíme možnost odeslání na referenční pracoviště.

Pro pacienty ve špatném zdravotním stavu nabízíme možnost hospitalizace s infuzní terapií a veškerou potřebnou péčí již v průběhu vlastní diagnostiky. Hospitalizace a infuzní terapie je také vhodná pro pacienty po úrazech, otravách, anebo například před a po operačních zákrocích.