VETINO Aesculap Pardubice
CZ
menu

KARDIOLOGIE

Kardiologie je medicínský obor specializovaný na postižení srdce či choroby s jeho postižením spojené. 

Naším nejčastějším kardiologickým pacientem jsou psi všech velikostí a dále kočky všech plemen. Nejčastějším onemocněním srdce u psů jsou získaná chlopňová onemocnění (např. postižení mitrální chlopně u KKCHS) a dále onemocnění srdečního svalu – dilatační kardiomyopatie (DCM). U koček patří mezi nejčastější nálezy taktéž onemocnění srdečního svalu a to hypertrofická kardiomyopatie (HCM).

K nejčastějším obecným příznakům onemocnění srdce patří dušnost, kašel (typicky noční kašel), slabost, neochota k pohybu, kolapsy, případně otoky končetin či hromadění tekutiny v dutině břišní. Často můžeme pozorovat i bledost až cyanózu sliznic, u koček kulhání či ochrnutí pánevních končetin. Při výskytu některých z těchto příznaků doporučujeme se objednat na kardiologickou konzultaci a případná další vyšetření.

K základním vyšetřením v kardiologie patří anamnéza, podrobné klinické vyšetření zaměřené na kardiovaskulární aparát, dále RTG vyšetření hrudníku, natočení EKG křivky a nezbytnou součástí je echografie včetně dopplerovského zobrazení průtoků krve přes srdeční chlopně a v jednotlivých cévách.

Všechna výše vyjmenovaná vyšetření jsou nebolestivá, některá mohou být hůře tolerovatelná, protože je nutný pohybový klid pacienta v určitých pozicích po krátkou (RTG) či delší dobu (echokardiografie). V případě, že pacient spolupracuje hůře, můžeme zvolit bezpečnou „zklidňující„ medikaci ve formě podání tabletky cca 2 hodiny před vyšetřením.

Pro vyšetření ultrazvukem je nutné více osrstěné pacienty oholit v tzv. zobrazovacích oknech (ty jsou umístěna na hrudníku za oběma lokty a dále zespodu za mečovitým výběžkem hrudní kosti).