VETINO Aesculap Pardubice
CZ
menu

O KLINICE

Recepce a čekárna

Ordinace 1, 2 a 3

Hospitalizace

Hospitalizační boxy pro pacienty kteří vyžadují intenzivní terapii a pro pacienty po operacích. Hospitalizace je moderně vybavena, pacienti jsou neustále monitorováni hospitalizační sestrou, či službu konajícím lékařem (včetně nocí, víkendů a svátků ). K dispozici jsou infuzní pumpy a injekční dávkovače pro přesné dávkování léčiv a infuzních roztoků. Dále máme k dispozici kyslíkový box s generátorem 98% kyslíku.

Operační sál

Zákroky jsou prováděny v inhalační anestezii (nejšetrnější způsob anestezie – ‚zlatý‘ standard), pacient je v průběhu zákroku monitorován monitorem životních funkcí. Na sále jsou dodržovány přísné zásady asepse ( asepsí se rozumí opatření a postupy bránící kontaminaci sterilního prostředí mikroorganismy) – jednorázové sterilní operační sety (roušky a pláště), dezinfekce sálu po každém zákroku, každodenní používání germicidní zářivky.

Přístrojové vybavení

Sonograf My Lab Six VET
Nový, kompletně veterinární sonograf v kardiologické konfiguraci, digitální barevný dopplerovský systém – tento přístroj umožňuje kvalitní vyšetření jak v abdominální, tak v kardiologické sonografii.

Digitální zpracování rentgenových snímků
Umožnuje provádět optimalizaci rentgenových snímků a jejich doplňkové zpracování (měření vzdáleností, úhlů, objemů apod.)

IDEXX analyzátory pro biochemické a hematologické vyšetření krve