VETINO Aesculap Pardubice
CZ
menu

NAŠE SLUŽBY

Interní medicína

Vnitřní lékařství (také interní medicína, hovorově též interna) je jeden ze základních oborů klinické medicíny. Zabývá se diagnózou a převážně nechirurgickou léčbou onemocnění vnitřních orgánů.

Při diagnostice interních onemocnění postupujeme od anamnézy (historie) pacienta, přes základní klinické vyšetření k hlubšímu vyšetření jednotlivých orgánových systémů. K získání informací využíváme laboratorní vyšetření krve a moči, ultrasonografie dutiny břišní či hrudní a břišní a hrudní rentgenologické vyšetření.

Protože je interní medicína rozsáhlý obor, dochází ke specializaci pouze na určité orgány nebo systémy, například kardiologie se zabývá diagnostikou a terapií chorob srdce, endokrinologie onemocněním žláz s vnitřní sekrecí, dermatologie onemocněním kůže  a třeba onkologie diagnostikou a terapií nádorů.

V interní medicíně se velmi často řeší obtížné diagnostické problémy a léčí závažná chronická onemocnění včetně situací, kdy se projeví více různých chorob souběžně (u koček například onemocnění štítné žlázy a cukrovka).

Interní medicína se zabývá diagnostikou a terapií onemocnění vnitřních orgánů. Z oborů interní medicíny se nejvíce věnujeme gastroenterologii, urologii, respiračnímu systému, endokrinologii, kardiologii a dermatologii.

Vzhledem k přístrojovému vybavení kliniky, máme možnost v rámci diagnostiky, provést rychle potřebná vyšetření. K dispozici máme jeden z nejmodernějších přístrojů na biochemické a hematologické vyšetření krve. Kromě základního vyšetření jsme na místě schopni vyšetřit i některé specializované parametry. Dále nabízíme vyšetření pomocí ultrazvuku či rentgenu a další potřebná vyšetření jako je třeba endoskopie. V případě nutnosti spolupracujeme s řadou specialistů a pokud je potřeba, nabízíme možnost odeslání na referenční pracoviště. 

Pro pacienty ve špatném zdravotním stavu nabízíme možnost hospitalizace s infuzní terapií a veškerou potřebnou péčí již v průběhu vlastní diagnostiky. Hospitalizace a infuzní terapie je také vhodná pro pacienty po úrazech, otravách, anebo například před a po operačních zákrocích. 

Vzhledem k odlišnostem u kočičích pacientů se snažíme brát ohledy na jejich fyziologické potřeby, minimalizovat stres při jednotlivých vyšetření a hospitalizaci. Zaměřujeme se na specifika v rámci diagnostiky a terapie kočičích onemocnění. 

 

Kardiologie

Kardiologie je medicínský obor specializovaný na postižení srdce či choroby s jeho postižením spojené. 

Naším nejčastějším kardiologickým pacientem jsou psi všech velikostí od čivavy až po německou dogu a dále kočky všech plemen. Nejčastějším onemocněním srdce u psů jsou získaná chlopňová onemocnění (např. postižení mitrální chlopně u KKCHS) a dále onemocnění srdečního svalu – dilatační kardiomyopatie (DCM). U koček patří mezi nejčastější nálezy taktéž onemocnění srdečního svalu a to hypertrofická kardiomyopatie (HCM).

K nejčastějším obecným příznakům onemocnění srdce patří dušnost, kašel (typicky noční kašel), slabost, neochota k pohybu, kolapsy, případně otoky končetin či hromadění tekutiny v dutině břišní. Často můžeme pozorovat i bledost až cyanózu sliznic, u koček kulhání či ochrnutí pánevních končetin atd. Při výskytu některých z těchto příznaků doporučujeme se objednat na kardiologickou konzultaci a případná další vyšetření. Pro čistokrevné jedince s průkazem původu jsou již některá vyšetření nezbytností při jejich dalším použití v chovu. Těmito vyšetřeními se snaží jednotlivé chovatelské kluby eliminovat postižené jedince z dalšího působení v chovu a tak působit ozdravně na populaci toho určitého plemene.

K základním vyšetřením v kardiologie patří anamnéza, podrobné klinické vyšetření zaměřené na kardiovaskulární aparát, dále RTG vyšetření hrudníku, natočení EKG křivky a nezbytnou součástí je specializované ultrasonografické vyšetření srdce neboli echografie včetně dopplerovského zobrazení průtoků krve přes srdeční chlopně a v jednotlivých cévách . 

Na našem pracovišti k echografickému vyšetření využíváme špičkový přístroj od firmy Esaote MyLabSix.

Všechna výše vyjmenovaná vyšetření jsou nebolestivá, některá mohou být hůře tolerovatelná, protože je nutný pohybový klid pacienta v určitých pozicích po krátkou (RTG) či delší dobu (echokardiografie). V případě, že pacient spolupracuje hůře, můžeme zvolit bezpečnou „zklidňující„ medikaci ve formě podání tabletky cca 2 hodiny před vyšetřením.

Pro vyšetření ultrazvukem je nutné více osrstěné pacienty oholit v tzv. zobrazovacích oknech (ty jsou umístěna na hrudníku za oběma lokty a dále zespodu za mečovitým výběžkem hrudní kosti).

 

Všeobecná chirurgie

Provádíme běžné i komplikované chirurgické zákroky. Před každým zákrokem je pacient důkladně vyšetřen.

Zákroky probíhají vždy v inhalační anestezii pod přístrojovým monitoringem. 

Nejčastějšími chirurgickými zákroky jsou:

 • kastrace feny a psa (včetně kryptorchidů – s nesestouplým varletem)
 • operace pyometry (zánětu dělohy)
 • chirurgické odstranění nádorů mléčné žlázy (s násladným histopatologickým vyšetřením)
 • operace gastrointestinálního traktu (žaludku a střev): odstranění pozřeného cizího tělesa, otočení žaludku 
 • odstranění močových kamenů (s následnou mineralogickou analýzou)
 • odstranění sleziny (nejčastěji z důvodu nádoru sleziny)
 • porod císařským řezem 
 • chirurgické ošetření různých poranění

Po zákroku jsou pacienti pod dohledem hospitalizační sestry a majitelům jsou vydáni až po úplném probuzení.

 

Dermatologie

Dermatologie se zabývá nemocemi kůže a kožních derivátů (uši, drápy, nosní houba, oční víčka). 

Mezi nejčastější kožní potíže patří svědění (projevující se škrábáním, lízáním a okusováním), záněty uší (zarudnutí, nadměrné špinění, klepání hlavou), poruchy osrstění a výskyt patologických kožních útvarů.

Příčinou kožních potíží mohou alergie, parazité, recidivující bakteriální nebo mykotické infekce, hormonální dysbalance, autoimunitní a nádorová onemocnění. 

Diagnostika probíhá i ve spolupráci se specializovanými laboratořemi a dermatology.

 Dermatologické vyšetření zahrnuje:

 • podrobnou dermatologickou anamnézu 
 • klinické vyšetření kůže a srsti
 • mikroskopické vyšetření kožního seškrabu
 • cytologické vyšetření otiskového preparátu
 • bakteriologickou nebo mykologickou kultivaci
 • alergologické testy
 • cytologické nebo histologické vyšetření vzorku

 

Stomatologie

Ve stomatologii psů a koček hraje významnou roli prevence. I proto vás v rámci klinického vyšetření rádi informujeme o tom, jak se správně starat o chrup psa nebo kočky od mladého věku, jaká jsou rizika a onemocnění spojená s určitým živočišným druhem a plemeny.

Nabízíme také vybavení pro správnou domácí zubní hygienu- kartáčky, enzymatické zubní pasty, dezinfekční ústní gely, doplňky krmiva apod.

Pacienty k ošetření dutiny ústní přijímáme s hladovkou (psy a kočky 10-12 hodin, fretky 2-3 hodiny, drobné savce bez hladovky). Proběhne klinické vyšetření pacienta, dle anemnézy a věku pacienta předoperační vyšetření krve.

Zubní pacient je vždy ošetřován v anestezii, u rizikových pacientů používáme inhalační anestezii, jinak krátkodobě působící intravenózní anestezii. Důraz klademe na analgezii během a po stomatologickém ošetření psů a koček. Anesteziologický protokol je vždy přizpůsoben stáří zvířete, dlouhodobé medikaci a anamnéze, výsledkům krve a stavu chrupu / plánovanému zákroku. Během zákroku je pacient zaintubován, jsou monitorovány základní životní funkce, zajištěna termoregulace a infuzní terapie.

K dispozici máme zubní ultrazvuk na odstranění zubního kamene, stomatologickou jednotku – vrtačku s možností výměny vrtáku za leštící kotouč pro koncové vyleštění skloviny zubu, stomatologické chirurgické nástroje, šicí materiál, dezinfekci pro dutinu.

Mezi základní úkony patří:

 • podrobné stomatologické vyšetření pacienta v anestezii, vytvoření aktuálního stomatologického protokolu
 • odstranění zubního kamene, leštění skloviny zubů
 • extrakce zubů, popř. multiextrakce u koček
 • odstranění perzistentního mléčného chrupu u mladých psů
 • odstraňování novotvarů v dutině tlamy a následné histopatologické vyšetření
 • řešení fraktur čelisti

 

Drobní savci

Na našem pracovišti jsme schopni profesionálně ošetřit a léčit drobné savce.

Základem je prevence, proto nabízíme majitelům drobných savců preventivní prohlídky, vakcinaci/ čipování králíků a fretek, vstupní prohlídku po pořízení nového domácího mazlíčka.

Dále poskytujeme parazitologické vyšetření srsti i trusu a drobná ošetření jako krácení drápků a určení pohlaví.

Můžete s námi konzultovat chovatelské podmínky a správnou výživu, problémové chování apod.

Přímo na klinice jsme schopni pacientům odebrat krev (v inhalační anestezii) a zajistit dále základní hematologické a biochemické vyšetření krve, poskytnout podpůrnou infuzní terapii a nutnou medikaci, hospitalizaci, provést základní vyšetření moči, mykologické kultivace, bakteriální kultivace, odběr vzorků na cytologii. Stomatologické ošetření u drobných savců probíhá v inhalační anestezii, zajištujemě korekce okluze, extrakce řezáků.

V oblasti chirurgie poskytujeme preventivní kastrace samců i samic drobných savců. Dále odstranění novotvarů, ovariálních cyst u samic morčat, řešení obstipátů/ trichobezoárů v gastrointestinálním traktu herbivorních savců, vyjmutí cizích těles či močových kamenů.

Chirurgie u drobných savců nevyžaduje hladovku před samotným zákrokem. Pacient je u nás umístěn v hospitalizačním boxu s přístupem k vodě a senu/granulím, součástí ošetření je stabilizace a podpůrná terapie, termoregulace během zákroku a po něm, používáme šetrnou inhalační anestezii- isofluran. Pokud je třeba, pacienty asistovaně dokrmujeme a sledujeme vyprazdňování.

Je-li to nezbytně nutné zajišťujeme referování na specializovanou kliniku pro drobné savce v Brně (hlavně na vyšetření CT – počítačové tomografie).