VETINO Aesculap Pardubice
CZ
menu

UPOZORNĚNÍ: KORONAVIRUS

Vážení klienti,

dle usnesení vlády naše činnost zůstává zachována a cesta k veterináři není zakázaná. Žádáme vás o dodržování hygienických pravidel a o snahu minimalizovat pravděpodobnost nakažení našeho personálu a sebe navzájem.

Je nutné aby každý klient dodržoval aktuální nařízení vlády. Bez respirátoru nebude umožněn vstup na kliniku.

Pokud pojedete na vyšetření nebo objednaný lékařský zákrok na naší veterinární kliniku z jiného okresu, stačí mít u sebe zaškrtnutý formulář uvedený na stánkách Ministerstva vnitra (formulář) nebo čestné prohlášení.

Nadále platí:

Ošetřujeme výhradně objednané pacienty

– Omezte dobu strávenou v čekárně na minimum, vyplňte kartu pacienta a dále vyčkejte venku na vyzvání recepční.

– Po vstupu na kliniku použijte dezinfekci, která je k dispozici v čekárně

– Pokud jste v karanténě, nebo máte teplotu a příznaky onemocnění dýchacích cest, nevstupujte k nám, zajistěte v případě nutnosti jiný doprovod svého zvířete.

Se zvířetem vstupujte do prostor kliniky pouze jeden.

– Udržujte kdykoli je to možné mezi sebou navzájem a personálem odstup 2 metry.

– Přednostně používejte platební kartu.

Děkujeme za pochopení

Klinika VETINO Aesculap Pardubice